KinneData Systems

KinneData Systems AB (fd P.V.Supa Sweden AB) tillhandahåller produkter och tjänster för den Svenska biblioteksmarknaden. Företaget är sedan årsslutet 2020 Lyngsoe Systems A/S återförsäljare i Sverige av självbetjäningssystem för bibliotek.